پله برقی – راهروی متحرک

   

انواع پله های برقی IN DOOR , OUT DOOR , 35 – ۳۰ DEGREE , HEAVY

سریال OG
ابعاد متغییر
وزن متغییر
قیمت متغییر بر پایه ارتفا